•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP
  Câu hỏi của: Người dân

   Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa II

  Câu hỏi của: Người dân

   Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

  Câu hỏi của: Người dân

   Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 đến trước kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa II

  Câu hỏi của: Lò Văn Khan

   Vốn hỗ trợ cải thiện môi trường nông thôn thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới 29 xã biên giới được sử dụng vào việc gì ?

  Câu trả lời
  Câu hỏi của: Lò Văn Khan

   Câu hỏi (2) Vốn hỗ trợ trực tiếp cho các xã (phân bổ theo hệ số) thuộc nguồn nông thôn mới năm 2017 và bổ sung năm 2016 được sử dụng như thế nào (quy trình thực hiện) ? và được sử dụng vào việc gì ?

  Câu hỏi của: Lò Văn Khan

     Vốn hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới 29 xã biên giới, năm 2017 mỗi xã biên giới được phân bổ 640 triệu đồng được sử dụng như thế nào (quy trình thực hiện) ? và được sử dụng vào việc gì ?

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF