•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Giấy mời Dự họp thẩm định Đề án “Tổ chức lễ hội Gầu tào dân tộc Mông gắn với Hội xuân tại xã Phìn Hồ, giai đoạn 2020 – 2025”
  >> Chi tiết
  Giấy mời làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
  >> Chi tiết
  Giấy mời Dự họp, xét khen thưởng thành tích trong thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo theo Kế hoạch số 1484-KH-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh
  >> Chi tiết
  Giấy mời họp Hội đồng xét hoàn thiện quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch cán bộ, công chức, viên chức
  >> Chi tiết
  Giấy mời họp UBND huyện tháng 9 (lần 1)
  >> Chi tiết
  Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dự liệu về địa giới hành chính"
  >> Chi tiết
  Giấy mời dự nghe công bố kết luận thanh tra ngân sách
  >> Chi tiết
  Giấy mời Làm việc với Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh Điện Biên
  >> Chi tiết
  Giấy mời dự giao ban tháng 8 giữa LĐ UBND huyện với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
  >> Chi tiết
  Giấy mời giao ban trực tuyến tháng 8 giữa LĐ UBND huyện với LĐ UBND các xã để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng trọng tâm tháng 9/2020
  >> Chi tiết
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF