•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • V/v triệu tập kỳ họp thứ 22, HĐND huyện khóa II
  >> Chi tiết
  Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2025
  >> Chi tiết
  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án các công trình năm 2019
  >> Chi tiết
  Thông báo kết xét tuyển viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm năm 2019
  >> Chi tiết
  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức phòng đăng ký quyền sử dụng đất năm 2019
  >> Chi tiết
  Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BTC Lễ công bố xã Chà Nưa đạt chuẩn Nông thôn mới
  >> Chi tiết
  Thông báo nội dung, hình thức sát hạch và triệu tập các thí sinh có đủ kiện, tiêu chuẩn tham gia dự vòng 2 xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án các công trình năm 2019 (60)
  >> Chi tiết
  Thông báo nội dụng, hình thức sát hạch và triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự vòng 2 xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất năm 2019 (58)
  >> Chi tiết
  Thông báo nội dung, hình thức sát hạch và tập các sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo thường xuyên năm 2019 (59)
  >> Chi tiết
  Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
  >> Chi tiết
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF