•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 01/6 - 05/6/2020)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

          (Từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Nội dung công việc

  Ghi chú

   

  Sáng

  Chiều

  Thứ hai

  01/6

  Đ/c Luyện

   

  - Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện.

   

   

  Đ/c Ly

  Thứ ba

  02/6

  Đ/c Luyện

  - Làm việc chuyên môn.

  - Lãnh đạo UBND huyện dự công bố Quyết định thanh tra ngân sách trên địa bàn huyện.

   

  Đ/c Ly

  Thứ tư

  03/6

  Đ/c Luyện

  - Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội Đảng bộ xã Vàng Đán.

  Đ/c Ly

  Thứ 5

  04/6

  Đ/c Luyện

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Ly

   

  Thứ 6

  05/6

  Đ/c Luyện

  - Lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội Đảng bộ xã Nậm Nhừ.

   

  Đ/c Ly

   Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF