•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 04/01 - 08/01/2021)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

          (Từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2020)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Lãnh đạo phụ trách - Nội dung công việc

  Ghi chú

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Thứ hai

  04/01

  Sáng

  - Họp Thường trực Huyện ủy.

  - Làm việc chuyên môn.

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Chiều

  - Duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các đơn vị:  Văn phòng HĐND-UBND, Tư pháp, Ban quản lý dự án các công trình huyện (Riêng BQLDA các công trình: Mời toàn thể CBCCVC Ban quản lý dự án các công trình huyện).

  - Duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 các đơn vị:  Phòng NN-PTNT, Dân tộc.

  - Duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 các đơn vị: GĐ-ĐT,  Phòng LĐ-TBXH.

  Thứ ba

  05/01

  Sáng

  - Dự Hội nghị Đảng ủy Công an huyện, tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

  - Phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2021 của Hạt kiểm lâm; Trung tâm dịch vụ NN.

  - Duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 các đơn vị: Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TTTH

   

   

  Chiều

  - Duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch,  Tài nguyên và Môi trường,  Kinh tế - Hạ Tầng.  

  - Làm việc với UBND xã Nậm Nhừ, Hạt Kiểm lâm tại huyện.

   - Phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các đơn vị: Trung tâm dạy nghề - GDTX, Phòng Y tế.

  Thứ tư

  06/01

  Sáng

  - Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tại BCHQS huyện.

  - Làm việc với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp.

  - Làm việc chuyên môn.

  Chiều

  - Dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tại BCHQS huyện.

   

  Tối

  - 20h00’: Họp UBND huyện, phiên họp tháng 01/2021 (lần 1).

  Họp UBND huyện, phiên họp tháng 01/2021 (lần 1).

  Họp UBND huyện, phiên họp tháng 01/2021 (lần 1).

   

  Thứ 5

  07/01

  Sáng

  - Duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các đơn vị:  Nội vụ, Trung tâm quản lý đất đai, Thanh tra huyện.

  - Làm việc với Đoàn công tác của Sở NN-PTNT về công bố rừng, tại huyện.

  - Họp UBND huyện, phiên họp tháng 1, nội dung: về sắp xếp nhân sự cấp phó, công tác cán bộ, thông quan các chỉ thị, NQ trình BTV HU và một số nội dung khác.

   

  Chiều

  - Họp BTV HU.

  - Họp BTV HU.

  -  Làm việc chuyên môn.

   

  Thứ 6

  08/01

  Sáng

  - Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công tỉnh Điện Biên năm 2021. 

  -   Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống đói rét xã Phìn Hồ.

  -  Làm việc chuyên môn.

   

  Chiều

  - Dự họp Cụm thi đua vùng cao tại tỉnh.

  -   Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống đói rét xã Si Pa Phìn.

   Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF