•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 04/3 - 08/3/2019)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

         (Từ ngày 04/3 đến ngày 08/3/2019)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Nội dung công việc

  Ghi chú

   

  Sáng

  Chiều

  Thứ hai

  04/3

  Đ/c Thái

  - Kiểm tra cơ sở các xã.

   

  Đ/c Ly

  - Dự Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tại tỉnh.

  Đ/c Dương

  - Làm việc chuyên môn.

  Thứ ba

  05/3

  Đ/c Thái

  - Làm việc chuyên môn.

  - Làm việc với Báo Đại biểu nhân dân, tại huyện.

   

  Đ/c Ly

  - Kiểm tra cơ sở tại xã Nậm Nhừ.

  Đ/c Dương

  - Làm việc chuyên môn.

  Thứ tư

  06/3

  Đ/c Thái

  - Làm việc chuyên môn.

  - Họp UBND huyện.

  Đ/c Ly

  Đ/c Dương

  Thứ 5

  07/3

  Đ/c Thái

  - Dự Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) Hội LHPN huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tọa đàm kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2019), tại huyện.

  Đ/c Ly

  Đ/c Dương

   

  Thứ 6

  08/3

  Đ/c Thái

  - Kiểm tra cơ sở các xã.

   

  Đ/c Ly

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Dương

   Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN