•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 11/01 - 15/01/2021)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

          (Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2020)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Lãnh đạo phụ trách - Nội dung công việc

  Ghi chú

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Thứ hai

  11/01

  Sáng

  - Họp Thường trực Huyện ủy.

  - Kiểm tra cơ sở các xã Chà Cang, Chà Nưa.

   

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Chiều

  - Duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ.  

  Thứ ba

  12/01

  Sáng

  - Duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 các đơn vị:  Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm quản lý đất đai, Thanh tra. 

  -  Kiểm tra cơ sở xã Nậm Khăn.

  - Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội liên hiệp phụ nữ năm 2020, tại huyện.

   

  Chiều

  - Họp UBND huyện, phiên họp tháng 01/2021, lần 2.

  - Họp UBND huyện, phiên họp tháng 01/2021, lần 2.

  - Họp UBND huyện, phiên họp tháng 01/2021, lần 2.

  Thứ tư

  13/01

  Sáng

  - Làm việc chuyên môn.

   

  - Làm việc chuyên môn.

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Chiều

   

  - Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện.

  Thứ 5

  14/01

  Sáng

  - Làm việc với Công ty LIM về trồng cây keo và Công ty TH Truemilk về trồng cây mắc ca.

  - Làm việc với Công ty LIM về trồng cây keo và Công ty TH Truemilk về trồng cây mắc ca.

  -  Làm việc với Công ty LIM về trồng cây keo và Công ty TH Truemilk về trồng cây mắc ca.

   

  Chiều

  - Làm việc chuyên môn.

  - Làm việc chuyên môn.

  - Làm việc chuyên môn.

  Thứ 6

  15/01

  Sáng

  - Dự và chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công huyện Nậm Pồ năm 2021.

  - Dự và chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công huyện Nậm Pồ năm 2021.

  - Dự và chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công huyện Nậm Pồ năm 2021.

   

  Chiều

  Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF