•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 13/01 - 17/01/2020)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

         (Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2020)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Nội dung công việc

  Ghi chú

   

  Sáng

  Chiều

  Thứ hai

  13/01

  Đ/c Luyện

  - Làm việc tại tỉnh.

   

  Đ/c Ly

  - Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình năm 2020, tại tỉnh.

  Thứ ba

  14/01

  Đ/c Luyện

  - Dự Hội nghị khớp điểm thi đua tại Sở Nội vụ.

  - Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020 và làm việc với xã Phìn Hồ.

   

  Đ/c Ly

  -   Đi kiểm tra cơ sở tại xã Na Cô Sa.

  Thứ tư

  15/01

  Đ/c Luyện

  - Làm việc chuyên môn.

  - Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020, tại huyện.

  Đ/c Ly

  - Hội nghị tổng kết Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, tại huyện.

  Thứ 5

  16/01

  Đ/c Luyện

  - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

  Đ/c Ly

   

  Thứ 6

  17/01

  Đ/c Luyện

  - Dự Hội nghị Giao ban 3 lực lượng, ký quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng tháng 01/2020, tại huyện.

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Đ/c Ly

  - Làm việc chuyên môn.

   Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF