•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 14/12 - 18/12/2020)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

          (Từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Lãnh đạo phụ trách - Nội dung công việc

  Ghi chú

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Thứ hai

  14/12

  Sáng

  - Làm việc chuyên môn.

  - Tham gia cùng đoàn công tác của Sở NN-PTNT kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ PTXS đa dạng hóa sinh kế và mô hình giảm nghèo, tại xã Chà Tở, Nậm Khăn.

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Chiều

  - Dự họp Thường trực HĐND huyện để thống nhất phân bổ ngân sách.

  - Rà soát, đánh giá Kế hoạch chi tiết năm 2020 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tại huyện.

  Thứ ba

  15/12

  Sáng

  - Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

  - Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc, tại tỉnh.

  - Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

   

   

  Chiều

  Thứ tư

  16/12

  Sáng

  - Họp UBND huyện, phiên họp tháng 12/2020 (lần 1). Nội dung: Đánh giá, xếp loại CB, CC, VC cấp huyện, cấp xã năm 2020 và xếp loại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

  - 16h00:  Làm việc với Báo Điện Biên phủ, tại huyện.

  - Họp UBND huyện, phiên họp tháng 12/2020 (lần 1). Nội dung: Đánh giá, xếp loại CB, CC, VC cấp huyện, cấp xã năm 2020 và xếp loại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

   

  - Họp UBND huyện, phiên họp tháng 12/2020 (lần 1). Nội dung: Đánh giá, xếp loại CB, CC, VC cấp huyện, cấp xã năm 2020 và xếp loại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

  Chiều

  Thứ 5

  17/12

  Sáng

  - Dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2020, tại huyện.

  - Dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2020, tại huyện.

  - Dự Hội nghị tổng kết công đoàn năm 2020 và sơ kết hoạt động công đoàn giữa nhiệm k ỳ 2018-2023, tại huyện.

   

  Chiều

  - Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện.

  - Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện.

  - Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện.

  Thứ 6

  18/12

  Sáng

  - Họp chi bộ Văn phòng, đánh giá Đảng viên cuối năm.

  - Họp chi bộ Văn phòng, đánh giá Đảng viên cuối năm.

  - Họp chi bộ Văn phòng, đánh giá Đảng viên cuối năm.

   

  Chiều

   - Dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng bộ xã Si Pa Phìn năm 2020.

  - Làm việc chuyên môn.

   - Làm việc với Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020.

  Chủ nhật

  20/12

  Chiều

  - Dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng bộ Công an huyện.

   

   Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF