•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 18/01 - 22/01/2020)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

          (Từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2020)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Lãnh đạo phụ trách - Nội dung công việc

  Ghi chú

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Thứ hai

  18/01

  Sáng

  - Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tại tỉnh.

  - Công tác tại Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.

   - Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở.

   

  Chiều

  - Làm việc chuyên môn.

  Thứ ba

  19/01

  Sáng

  - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

  - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

  - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

  - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

  - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

  - Dự Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan khối Khoa giáo năm 2020, tại huyện.

   

  Chiều

  Thứ tư

  20/01

  Sáng

  - Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở.

   - Công tác tại xã Nà Bủng, Vàng Đán.

  - Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở.

   

  Chiều

   

  Thứ 5

  21/01

  Sáng

  - Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở.

  - Làm việc với một số phòng ban chuyên môn.

  - Dự Hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tại tỉnh.

   

  Chiều

  Thứ 6

  22/01

  Sáng

  - Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở.

  - Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở.

  - Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở.

   

  Chiều

  Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF