•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 18/02 - 22/02/2019)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

         (Từ ngày 11/02 đến ngày 15/02/2019)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Nội dung công việc

  Ghi chú

   

  Sáng

  Chiều

  Thứ hai

  11/02

  Đ/c Thái

   - Làm việc chuyên môn.

   

  Đ/c Ly

  Đ/c Dương

  Thứ ba

  12/02

  Đ/c Thái

   

  - Đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

   

  Đ/c Ly

  Đ/c Dương

  Thứ tư

  13/02

  Đ/c Thái

  - Họp Thường trực Huyện ủy.

  - Tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

  Đ/c Ly

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Dương

  Thứ 5

  14/02

  Đ/c Thái

  - Dự họp nội dung giải phóng mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ.

  Đ/c Ly

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Dương

   

  Thứ 6

  15/02

  Đ/c Thái

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Đ/c Ly

  Đ/c Dương

   Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF