•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 21/12 - 27/12/2020)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

          (Từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2020)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Lãnh đạo phụ trách - Nội dung công việc

  Ghi chú

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Thứ hai

  21/12

  Sáng

  - Họp Thường trực Huyện ủy.

  - Làm việc chuyên môn.

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Chiều

  - Làm việc chuyên môn.

  - Dự họp kiểm điểm chi bộ Phòng Nội vụ.

  Thứ ba

  22/12

  Sáng

  - Dự Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa II.    

  - Dự Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa II.      

  - Dự Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa II.    

   

   

  Chiều

  Thứ tư

  23/12

  Sáng

  - Dự Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa II.    

  - Làm việc với Kiểm toán nhà nước về kiểm đếm chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

  - Dự Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa II. 

  - Làm việc với Kiểm toán nhà nước về kiểm đếm chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.  

  - Dự Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa II. 

  - Làm việc với Kiểm toán nhà nước về kiểm đếm chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.       

  Chiều

  Thứ 5

  24/12

  Sáng

  - Làm việc chuyên môn.

  - Xét duyệt KH thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của: VP HDDND-UBND huyện; phòng Tư Pháp

  - Dự kiểm điểm chi bộ Phòng NN-PTNT.

  - Làm việc chuyên môn.

  - Xét duyệt KH thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của: Phòng Văn hóa; phòng lao động TBXH; Phòng Y tế

   

  Chiều

   - Dự kiểm điểm chi bộ Hạt kiểm lâm.

  Thứ 6

  25/12

  Sáng

  - Làm việc chuyên môn.

  - Làm việc chuyên môn.

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Chiều

   - Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, tại tỉnh.

   Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF