•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 22/02 - 28/02/2021)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

          (Từ ngày 22/2 đến ngày 28/2/2021)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Lãnh đạo phụ trách - Nội dung công việc

  Ghi chú

  Đ/c Bùi Văn Luyện

  Chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Hạng Nhè Ly

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Đ/c Nguyễn Xuân Thuận

  Phó chủ tịch UBND huyện

  Thứ hai

  22/2

  Sáng

  - Họp Thường trực Huyện ủy.

  - Họp TT HĐND huyện để thống nhất nội dung trình kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp thứ 17).

  - Dự họp cùng Thường trực Huyện ủy.

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Chiều

  - Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nà Hỳ.

  - Làm việc chuyên môn

  - Làm việc chuyên môn

  Thứ ba

  23/2

  Sáng

  - Họp Giao ban trực tuyến giữa Lãnh đạo UBND huyện với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND cac xã

  - Họp Giao ban trực tuyến giữa Lãnh đạo UBND huyện với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND cac xã

   - Họp Giao ban trực tuyến giữa Lãnh đạo UBND huyện với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND cac xã

   

  Chiều

  - Làm việc chuyên môn.

  - Kiểm tra lúa vụ đông xuân tại xã Nà Hỳ (VP thông báo cho cơ quan chuyên môn, xã cùng đi).

  - Đi cơ sở nắm bắt tình hình triển khai công việc đầu năm tại các xã

  Thứ tư

  24/2

  Sáng

  - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

  - Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

  - Đi cơ sở nắm bắt tình hình triển khai công việc đầu năm tại các xã

   

  Chiều

   

  Thứ 5

  25/2

  Sáng

  - Dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tại tỉnh.

  - Đi cơ sở nắm bắt tình hình triển khai công việc đầu năm tại các xã

  - Làm việc chuyên môn

   

  Chiều

  Thứ 6

  26/2

   

  Sáng

  - Đi công tác tại các xã.

  - Kiểm tra lúa vụ đông xuân tại xã Chà Nưa, Chà Tở (VP thông báo cho cơ quan chuyên môn, xã đi cùng).

  - Làm việc chuyên môn

   

  Chiều

  Thứ 7, chủ nhật

  27-28/2

  Sáng

  - Dự các hoạt động của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” điểm khu vực phía Bắc trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021, tại tỉnh.

  Nghỉ tuần theo quy định

  Nghỉ tuần theo quy định

   

  Chiều

  Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF