•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 25/02 - 01/3/2019)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

         (Từ ngày 25/02 đến ngày 01/3/2019)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Nội dung công việc

  Ghi chú

   

  Sáng

  Chiều

  Thứ hai

  25/2

  Đ/c Thái

  - Làm việc chuyên môn.

   

   

  Đ/c Ly

  - Kiểm tra cơ sở tại xã Si Pa Phìn.

  - Làm việc với phòng, ban khắc phục hậu quả thiên tai giống lốc ngày 17/2/2019.

  Đ/c Dương

  - Dự họp Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban, tại tỉnh.

  Thứ ba

  26/2

  Đ/c Thái

  - Làm việc chuyên môn.

   

  Đ/c Ly

  - Đi kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu về nông thôn mới các xã.

  Đ/c Dương

  - Dự Hội nghị tập huấn công tác Hội Chữ thập đỏ, tại tỉnh.

  Thứ tư

  27/2

  Đ/c Thái

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Ly

  - Đi kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu về nông thôn mới các xã.

  Đ/c Dương

  - Làm việc chuyên môn.

  Thứ 5

  28/2

  Đ/c Thái

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Ly

  - Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1950- 03/3/2019), 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019), tại tỉnh.

  Đ/c Dương

  -

  - Dự Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019, tại huyện Mường Chà.

   

  Thứ 6

  01/3

  Đ/c Thái

  - Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2019, tại huyện.

   

  Đ/c Ly

  - Kiểm tra cơ sở các xã.

  Đ/c Dương

  - Làm việc chuyên môn.

   Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN