•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 28/01 - 02/02/2019)
 • UBND HUYỆN NẬM PỒ

   

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

         (Từ ngày 28/01 đến ngày 02/2/2019)

   

  Thứ, ngày

  Lãnh đạo phụ trách

  Nội dung công việc

  Ghi chú

  Sáng

  Chiều

  Thứ hai

  28/01

  Đ/c Thái

  - Thăm, tặng quà tết Nguyên đán gia đình chính sách tại xã Si Pa Phìn.

  - Dự đối thoại với nhân dân bản Huổi Hâu về đền bù giải phóng mặt bằng.

   

   Đ/c Ly

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Dương

  - Thăm, tặng quà tết Nguyên đán gia đình chính sách tại xã Chà Cang, Phìn Hồ.

  Thứ ba

  29/01

  Đ/c Thái

   - Dự họp UBND huyện.

  - Dự Tết bánh trưng tại bản Huổi Sang, xã Nà Hỳ.

   

  - Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

   

  Đ/c Ly

  Đ/c Dương

  - Làm việc chuyên môn.

  Thứ tư

  30/01

  Đ/c Thái

  - Dự họp xét thi đua năm 2018.

  Đ/c Ly

  - Thăm, tặng quà tết Nguyên đán gia đình chính sách tại xã Chà Tở.

  Đ/c Dương

  - Làm việc chuyên môn.

  Thứ 5

  31/01

  Đ/c Thái

  - Kiểm tra cơ sở các xã.

  Đ/c Ly

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Dương

   

  Thứ 6

  01/2

  Đ/c Thái

  - Kiểm tra cơ sở các xã.

   

  Đ/c Ly

  - Làm việc chuyên môn.

  Đ/c Dương

  Thứ 7

  02/2

  Đ/c Thái

  - Kiểm tra cơ sở các xã.

   

  Nơi nhận:

  - TT. Huyện ủy (b/c);

  - TT. HĐND huyện;

  - LĐ. UBND huyện;

  - Trang TTĐT huyện;

  - Lưu: VT.

 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN