Đồng chí Chủ tịch UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2023 của một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện
Thời gian đăng: 10/01/2023 03:18:26 PM

            Trong thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 10/01/2023, đồng chí Bùi Văn Luyện  - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, để tập trung chỉ đạo, điều hành công việc trong năm 2023 đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

39.jpg

Đồng chí Bùi Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch

            Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện, để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao, định kỳ tháng 12 hàng năm, lãnh đạo UBND huyện tổ chức phê duyệt Kế hoạch chi tiết của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm kế tiếp của cơ quan, đơn vị nói riêng và UBND huyện nói chung. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo tuần, ngày, tháng năm, trình UBND huyện và lãnh đạo trực tiếp phụ trách nắm để phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch của các cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt, lãnh đạo UBND huyện trực tiếp giám sát quá trình triển khai, thực hiện. Trong đó nhấn mạnh việc công chức lãnh đạo và các công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lãnh đạo cơ quan căn cứ Kế hoạch đã được phê duyệt để tổ chức thực hiện đảm bảo đạt cả về số lượng và chất lượng công việc được giao. Chú ý xử lý văn bản đi, đến đúng hạn, nếu để quá hạn bị nhắc nhở trên hồ sơ công việc thì tùy theo mức độ sẽ bị hạ tối thiểu 01 bậc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và người lao động năm 2023.

            Lập kế hoạch chi tiết việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ những nội dung, nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời là căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cuối năm, đánh giá khả năng, kỹ năng lãnh đạo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Làm căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm, đảm bảo công bằng, chính xác.

40.jpg

Đồng chí Bùi Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2023 của Văn phòng HĐND và UBND huyện

            Qua hơn 03 năm triển khai và ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, việc lập và duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ trong năm đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trên địa bàn huyện, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị được nâng lên. Nổi bật là giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm soát được các nội dung công việc của cơ quan, từ đó có kế hoạch triển khai thực hiện, nắm được kế hoạch công việc sẽ chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không lơ là, bỏ sót công việc, thực hiện đúng kế hoạch sẽ đảm bảo được đúng thời gian, tiến độ và cơ bản đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

            Trong năm 2023, lãnh đạo UBND huyện tiếp tục phê duyệt và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chi tiết của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. Đến thời điểm này, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch chi tiết và đang trình lãnh đạo UBND huyện ký phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

            Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ và nhân dân huyện Nậm Pồ - Năm Kỷ niệm 10 năm huyện Nậm Pồ thành lập và đi vào hoạt động. Việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chi tiết năm 2023 là cơ sở để các cơ quan, đơn vị đánh giá được hiệu quả công việc, tổ chức triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả, làm căn cứ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện./.

 

 

Thiện Thơ
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên