Nậm Pồ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022
Thời gian đăng: 22/12/2022 04:00:23 PM

          Khép lại năm 2022 đầy biến động với nhiều sự kiện và dấu ấn đáng nhớ. Nhìn lại một năm qua, Nậm Pồ đã chuyển mình mạnh mẽ, mamg tầm vóc mới để bước vào tuổi thứ 10 với nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2022 đánh dấu một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ với những kết quả được gắn với 2 con số: số 10 và 3 (10 thành tích đáng nhớ và 3 khuyết điểm đáng quên!).

10 thành tích đáng nhớ

          Tổng giá trị sản xuất tăng 21,3% so với kế hoạch được giao. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 122,22% Nghị quyết Đảng bộ huyện, tăng gần 2,0tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên năm 2022 được 165,4ha; tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng đã giao cho chủ rừng là 7.487,92ha, đạt 100% kế hoạch; triển khai thực hiện công tác đo đạc, quy chủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng với quy mô trên 32.500 ha/57.399,25ha, đạt trên 216,7% Kế hoạch và Nghị quyết giao.

166.jpg

Xây dựng thương hiệu Cam Nậm Tin - Cam ngon nhất huyện Nậm Pồ

       2. Các mặt văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; giải quyết việc làm cho 1.115 lao động, đạt 223% nghị quyết; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề cho 619 lao động, đạt 103,17% NQ, đạt 193% kế hoạch tỉnh giao.Công tác xã hội hóa giáo dục đạt kết quả tích cực, thu hút được 1,2 tỷ đồng xây dựng lớp học, nhà công vụ; triển khai, phát động Phong trào tiết kiệm “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho Giáo dục”; ủng hộ Chương trình “Nước cho em” nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội cho công tác giáo dục.

167.jpg

Phát động Phong trào tiết kiệm “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho Giáo dục”

       3. Tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Nậm Pồ lần thứ I, năm 2022; xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng bản Nà Sự, xã Chà Nưa; duy trì tổ chức Lễ hội “Tết hoa” dân tộc Cống; khảo sát và phục dựng Lễ hội “Gầu tào” dân tộc Mông. Phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày huyện Nậm Pồ thành lập và đi vào hoạt động (23/6/2013 - 23/6/2023).

168.jpg

169.jpg

Tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Nậm Pồ lần thứ I, năm 2022

170.jpg

Người dân bản Nà Sự góp sức làm cọn nước gạo không gian du lịch phục vụ khách tham quan

       4. Quản lý tốt quy hoạch xây dựng khu trung tâm huyện, các công trình đang thi công tại khu trung tâm huyện, xây dựng đảm bảo theo quy hoạch được duyệt.Diện tích quy hoạch chi tiết được đầu tư xây dựng đạt 36,95ha, đạt 112,1% kế hoạch, tăng 7,38ha so với năm 2021.Khởi công 02 dự án Trụ sở làm việc Huyện uỷ Nậm Pồ và Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Nậm Pồ - công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện.

171.jpg

Khởi công 02 dự án Trụ sở làm việc Huyện uỷ Nậm Pồ và Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Nậm Pồ - Công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện

       5. Công tác cải cách hành chính được tăng cường chỉ đạo; điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện đứng đầu so với các huyện, thị trong tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời chế độ chính sách, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

172.jpg

Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng luôn đạt trên 95%

       6. Đảm bảo an ninh trật tự vững chắc; chuyển biến và nâng cao rõ nét chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Quan hệ đối ngoại với bạn Lào sâu sắc hơn. Hỗ trợ 600 triệu đồng xây dựng trụ sở công an các bản của Lào giáp biên giới huyện Nậm Pồ.

173.jpg

Công an xã Phìn Hồ đến từng bản, từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn bà con đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến

       7. Triển khai thực hiện Đề án 06 - Đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay đã thu nhận được 42.003/44.350 thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử, đạt 94,7%; thu nhập dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,99%; làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,99%.

 1. Công tác Đảng, công tác chính trị, công tác cán bộ và xây dựng tổ chức bộ máy đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị luôn giữ vững ổn định và được củng cố. Năm 2022, giải thể 02 chi bộ cơ sở; thành lập 01 đảng bộ cơ sở, 01 chi bộ cơ sở; đổi tên 01 chi bộ cơ sở; đồng ý thành lập 11 chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, đạt 367% Nghị quyết, đạt 110% kế hoạch tỉnh giao; kết nạp mới 232đảng viên, đạt 232% Nghị quyết, đạt 100,87% kế hoạch tỉnh giao, đến nay có 50/121 trưởng bản là đảng viên, chiếm 41,32%.

174.jpg

Kết nạp mới 232 đảng viên, đạt 232% Nghị quyết

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hoạt động nổi bật, tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Hoàn thành, bàn giao 93 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 4,440 tỷ đồng và triển khai hỗ trợ làm 50 nhà với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng theo Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên, năm 2022.

175.jpg

Tổ dân vận cơ sở vận động nhân dân dọn vệ sinh các tuyến đường nội bản Lả Chà để chuẩn bị tổ chức Lễ hội Tết hoa Mào gà năm 2022

       10. Tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” huyện Nậm Pồ lần thứ I, năm 2022. Thành lập 121 Tổ Dân vận cơ sở tại các bản trên địa bàn;tổ chức 03 Hội nghị triển khai nhiệm vụ, đánh giá kết quả hoạt động của các Tổ Dân vận cơ sở; sau khi thành lập, Tổ Dân vận cơ sở đã phát huy hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp nắm tình hình và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại 121 bản trên địa bàn huyện.

3 khuyết điểm đáng quên

       1. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế, để xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật với chiều hướng phức tạp, gia tăng.

       2. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca; tiến độ giải ngân một số nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt tỷ lệ thấp.

       3. Một số chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa đạt nghị quyết như: giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi.

         Những thành tích đạt được trong năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng góp phần đổi thay từng ngày vùng đất Nậm Pồ đầy gian khó; từng bước nâng chất lượng cuộc sống, điều kiện làm việc cho cán bộ và nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc vững mạnh, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ. Đây là những thành quả đáng mừng tiến tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện (23/6/2013 - 23/6/2023)./.

Thiện Thơ
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên