•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Bế giảng lơp Trung cấp LLCT hành chính k6
  Thời gian đăng: 11/25/2020 9:22:45 AM

            Chiều ngày 24/11, huyện uỷ Nậm Pồ phối hợp với Trường chính trị tỉnh Điện Biên tổ chức bế giảng lớp Trung cấp LLCT – HC hệ không tập trung khoá 6 huyện Nậm Pồ.

  58.jpg

            Sau 1 năm học tập, 82 học viên đã hoàn thành tốt 6 học phần với 1.056 tiêt với những nội dung cụ thể của từng chuyên đề Những thàng tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( bổ sung và phát triển năm 2011); Chiến lược phat triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyêt Trung ương ban hành trong những năm vừa qua. Các học viên đã được trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành thực tế công tác. Kết thúc khoá học 100% học viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp./.

  Văn Toán
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF