•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Đảng bộ huyện Nậm Pồ đề ra 15 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới
  Thời gian đăng: 8/6/2020 5:36:40 PM

            Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nậm Pồ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, trước khi bế mạc đại hội, đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, trong đó đại biểu đã biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới.

  14.jpg

  Đại biểu, biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025

            Theo đó, Nhiệm kỳ 2020 – 2025, với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển; Đảng bộ huyện Nậm Pồ tiếp tục xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh; cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; giữ vững ổn định QP - AN, phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện Nậm Pồ thoát diện đặc biệt khó khăn. Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Đại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Nậm Pồ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra 15 chỉ tiêu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Cụ thể:

  (1) Phấn đấu đến hết năm 2025, tổng giá trị sản xuất đạt 1.301,3 tỷ đồng, trong đó; Nông – Lâm nghiệp 555,1 tỷ đồng; Công nghiệp – Xây dựng 356,5 tỷ đồng; Dịch vụ 389,7 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 8-10%/năm, trong đó: Nông - Lâm nghiệp tăng 6-8%/năm; Công nghiệp – Xây dựng tăng 8-10%/năm; Dịch vụ tăng 8- 10%/năm. Thu nhập bình quân đạt 23,5 triệu đồng/người/năm .

  (2) Cơ cấu kinh tế theo giá hiện hành: Khu vực nông, lâm nghiệp 42,7%, giảm 1,8%; Công nghiệp – Xây dựng 27,4%, tăng 1,2%; Dịch vụ 29,9%, tăng 0,6%.

  (3) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 23,962 tấn; lương thực bình quân đầu người ước đạt 374,4 kg/người; tốc độ phát triển đàn gia súc bình quân đạt 4%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 44%.

  (4) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 10 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2020 – 2025 đạt 3.500 tỷ đồng.

  (5) Duy trì 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được quanh năm; 35,3% đường huyện được cứng hóa; 25,28% đường xã được cứng hóa; 26,03% đường nội bản được cứng hóa.

  (6) Hoàn thành xây dựng các công trình chủ yếu khu trung tâm hành chính huyện. 100% trạm y tế xã và trường học được xây dựng kiên cố; 100% xã có bưu điện văn hóa xã; 33,33% xã có chợ xã; 100% số bản và 95% số hộ được sử dụng điện; 95% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

  (7) Phấn đấu thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Si Pa Phìn, Phìn Hồ), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 05 xã.

  (8) Đào tạo nghề cho 500 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 22%; tạo việc làm mới cho 500 lao động/năm.

  (9) Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều đến năm 2025 còn 30%, tỷ, bình quân hằng năm giảm 4%/năm.

  (10) Đến 2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã cao hơn hoặc bằng 80%; tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt  từ 93% trở lên; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống < 45%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi < 18%, suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi xuống < 27,6%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 2,1% giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 2%/năm, quy mô dân số đạt 64,038 người.

  (11) Đến năm 2025, có 75% số trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo duc mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập tiểu học mức độ 3 và công nhận chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3; 100% phòng học được xây dựng kiên cố, phấn đấu 80% các trường có đủ công trình phụ trợ.

  (12) Năm 2025, có trên 70% hộ gia đình, 60% bản, 95% cơ quan, đơn vị được công văn hóa; 70% số bản có nơi sinh hoạt cộng đồng; 100% các bản có sóng điện thoại di động; 90% các bản có đường truyền iternet băng rộng hoặc sóng di động 3G trở lên; trên 80% số bản được xem truyền hình số mặt đất; 90% được nghe Đài tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh địa phương.

  (13) Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới Quốc gia; đảm bảo quốc phòng, an ninh; kiềm chế đẩy lùi tội phạm và tai, tệ nạn xã hội; duy trì, phát triển công tác đối ngoại.

  (14) Hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15 -20% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp mới 100 đảng viên trở lên mỗi năm; Đến năm 2025, 100% trạm y tế xã có chi bộ, giảm trên 50%số bản chưa có chi bộ.

  (15) Cán bộ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương trở lên 100% có trình độ chuyên môn đại học và trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã 100% đảm bảo các tiêu  chuẩn theo quy định./.

  Mắn On  
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF