•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • HUYỆN ỦY NẬM PỒ BAN HÀNH CHỈ THỊ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PBGDPL
  Thời gian đăng: 4/1/2021 9:10:32 AM

  Vừa qua, Huyện ủy Nậm Pồ đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện Nậm Pồ.

  04.jpg

            Để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện Nậm Pồ và triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PBGDPL; xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, UBND các cấp giữ vai trò nòng cốt, phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và của mọi người dân trong công tác PBGDPL, kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

          Chỉ thị giao cho UBND huyện xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, tiến độ thực hiện để xây dựng kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cần bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Tập trung tuyên truyền đầy đủ, sâu rộng các chính sách, pháp luật mới ban hành, các chính sách, pháp luật về hộ tịch, hộ khẩu; xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ, phát triển rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; pháp luật về phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc; về bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hướng mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

    Lường Thanh - Phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF