•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện Nậm Pồ lần thứ 37
  Thời gian đăng: 2/27/2020 8:06:39 AM

   

            Ngày 26/02/2020, Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp kỳ họp lần thứ 37 lấy ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị, công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

   31image001.jpg

  Quang cảnh hội nghị

            Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo chính trị dự thảo sẽ trình tại Đại hội đảng bộ huyện khóa III. Theo báo cáo, mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Tập trung huy động, thu hút các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng. Đẩy mạnh khai thác các tiềm năng, lợi thế nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh. Sớm đưa huyện Nậm Pồ thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các mục tiêu, chỉ tiêu trên tất các các lĩnh vực, nhất là trên các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đi đến sự thống nhất về mặt nội dung và chỉ tiêu thực hiện.

            Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào đề án công tác nhân sự khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đề án nhân sự khóa III, dự kiến Ban chấp hành đổi mới khoảng 35 - 40%. Về số lượng Ban chấp hành là 39 người. Tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ nữ khoảng 13%; Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc trên 40%; Cấp ủy viên dưới 40 tuổi chiếm từ 30 - 40%, từ 40 - 50 tuổi chiếm 40 - 50 %, còn lại trên 50 tuổi. Về Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến là 11 người, phấn đấu có từ 1 - 2 cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số đạt khoảng 40%, tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi chiếm từ 30 - 40%, từ 40- 50 tuổi chiếm từ 40 - 50%, còn lại là trên 50 tuổi./.

   

  Thanh Bình
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF