Kết quả Mô hình của “sự đổi mới sáng tạo” huyện Nậm Pồ
Thời gian đăng: 13/02/2023 09:27:07 AM

          Một năm qua, các hoạt động của “Tổ dân vận cơ sở” huyện Nậm Pồ đã mang lại nhiều đổi thay về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

          Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW , Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khai dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân”, ngày 24/02/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ xây dựng kế hoạch để quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Theo đó, năm 2022 huyện Nậm Pồ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình “Tổ Dân vận cơ sở” trên địa bàn huyện Nậm Pồ nhằm huy động được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã và sự ủng hộ, hưởng ứng, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Sau một năm triển khai mô hình này, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy,UBND huyện; cấp ủy, chính quyền các xã và sự nỗ lực cố gắng của các thành viên “Tổ Dân vận cơ sở” (sau đây gọi tắt là Tổ Dân vận), đặc biệt là vai trò gương mẫu của các Tổ trưởng Tổ Dân vận đã mang lại nhiều đổi thay về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ.

          Để triển khai hiệu quả mô hình này, ngay từ đầu năm Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai nhiệm vụ của các Tổ Dân vận trên địa bàn huyện. Các Tổ Dân vận đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai đồng bộ nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa, y tế, giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

          Đặc biệt, trong tình huống khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư vào đầu năm 2022, nhờ phát huy cao độ sự đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo điều hành từ huyện đến cơ sở và sự vào cuộc của các Tổ Dân vận với phương châm“Chống dịch theo hướng tiếp cận toàn dân, lấy xã, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là chủ thể tham gia và thật sự hưởng lợi từ thành quả chống dịch” mà huyện đã sớm kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

          Với địa bàn miền núi, biên giới có nhiều dân tộc cùng sinh sống trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ cao (69,18%), trong năm qua, huyện Nậm Pồ đã có sự phát triển bứt phá, đạt nhiều kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tập trung sản xuất canh tác nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên; góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

          Các “Tổ Dân vận cơ sở” đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, các bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng điểm nhóm đạo và lực lượng Công an xã tiến hành khảo sát, nắm bắt, thu thập thông tin thực tế từng bản,bám sát vào thực tiễn địa phương, xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, duy trì sinh hoạt thường xuyên, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đồng bộ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo định hướng của Huyện ủy, UBND huyện và tình hình chính trị thực tế tại địa bàn. Hiệu quả công tác tuyên truyền từng bước được nâng lên trên tất cả các lĩnh vực. Với sự vào cuộc của các Tổ Dân vận, sự phối hợp của cấp uỷ, chính quyền địa phương đã giúp các bản phát triển các mô hình trồng sả, trồng dứa, lạc, khoai sọ, Sa nhân; phối hợp tạo cảnh quan, môi trường làm mô hình Du lịch cộng đồng tại bàn Nà Sự xã Chà Nưa …; tuyên truyền, vận động người dân khai hoang ruộng nước, ruộng bậc thang, dần hạn chế diện tích lúa nương;tuyên truyền, tư vấn, đăng ký trên 170 hồ sơ đi làm việc tại các công ty và doanh nghiệp ngoài tỉnh; huy động nguồn xã hội hóa để triển khai thực hiện được nhiều hoạt động xã hội; phối hợp tuyên truyền công tác phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn; tuyên truyền, vận động công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự, tỷ lệ công dân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ngày càng cao, không xảy ra trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác triển khai thực hiện các chương trình dự án, chính sách giảm nghèo, vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất nâng cao chất lượng đời sống, vật chất tinh thần cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội…

          Là Tổ có nhiều hoạt động thiết thực nhất trong công tác này phải kể đến Tổ Dân vận bản Mốc 4 xã Nậm Tin do đồng chí Trần Thị Yến, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện làm tổ trưởng, đồng chí cho biết: “Khi bắt đầu triển khai mô hình tôi cũng chưa định hình được nhiệm vụ này như thế nào, hiệu quả ra sao, mà chỉ biết sẽ cố gắng hết sức bắt đầu từ việc căn cứ vào quy chế hoạt động của Tổ Dân vận do Huyện ủy ban hành, tổ chức tìm hiểu địa bàn nơi mình phụ trách để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của  dân, đồng thời cũng tìm hiểu các thành viên trong Tổ(do các thành viên ở các cơ quan, đơn vị, các xã khác nhau) nhằm có giải pháp thích hợp tạo được sự đồng thun, thống nhất của cả tổ. Để Tổ hoạt động tốt nhất, hàng tháng chúng tôi luôn tổ chức họp đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được để đề ra phương án, nhiệm vụ phù hợp trong tháng tiếp theo. Kết nối kêu gọi các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn và đầu tư xây dựng các công trình chung của bản. Kết quả là, sau một năm đi vào hoạt động, Tổ dân vận của chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống ma túy, về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; về thực hiện nếp sống văn hóa; tiêm phòng dịch Covid - 19, làm căn cước công dân...Với nhiệm vụ hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội, tổ đã kết nối và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ kinh phí và cùng các hội viên phụ nữ bản thành lập mô hình trồng lạc và thu về gần 1 tấn lạc củ; tổ chức chương trình Tết Thiếu nhi, Trung thu  với 100 suất quà cho trẻ em và 80 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 20 cột đèn đường cao áp với giá trị 27 triệu đồng; xây mái hiên và sân xi măng, tặng một tivi, đầu chảo thu, bộ năng lượng mặt trời...cho Trường Mầm non bản và nhiều suất quà cho người dân với tổng giá trị gần 500 triệu đồng”...     

          Là Chủ tịch xã Nậm Tin,đồng chí Hờ A Lù cho biết: “Bản Mốc 4 là một trong những bản khó khăn nhất của xã, vì chưa có đường, chưa có điện ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Từ khi có Tổ dân vận do đồng chí Trần Thị Yến vào bản hoạt động, tuyên truyền, phổ biến những chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kết nối các mạnh thường quân giúp đỡ, bản Mốc 4 đã có nhiều đổi thay, có ánh đèn tháp sáng đường bản vào mỗi tối, trường học được khang trang, an ninh trật tự được đảm bảo…”

          Có thể nói, với những kết quả đã đạt được của các Tổ dân vận cơ sở nói chung và Tổ dân vận cơ sở Tại bản Mốc 4 nói riêng đã và đang giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao giữa Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Từ đó, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.Mô hình Tổ dân vận cơ sở thực sự là mô hình của sự đổi mới sáng tạo của huyện Nậm Pồ nhằm cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022.

          Để phát huy kết quả mô hình này, phát biểu tại buổi tổng kết công tác dân vận cơ sở, đồng chí Lê khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ đã đánh giá cao kết quả triển khai mô hình “Tổ Dân vận cơ sở”, ghi nhận thành tích của nhiều Tổ Dân vận trên địa bàn, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong tình hình mới./.

          Một số hình ảnh về hoạt động của Tổ Dân vận cơ sở trên địa bàn huyện

71.jpg

Tổ Dân vận bản Mốc 4 xã Nậm Tin tổ chức chương trình vui tết thiếu nhi năm 2022 cho các cháu bản Mốc 4

72.jpg

Tổ Dân vận bản Van Hồ xã Si Pa Phìn xã hội hóa để sửa đường dân sinh của bản

73.jpg

 Tổ dân vận bản Huổi Hoi xã Nà Hỳ tổ chức tuyên truyền và tặng quà cho Tân binh chuẩn bị nhập ngũ

74.jpg

Tổ Dân vận bản Mạy Hốc xã Phìn Hồ phối hợp tuyên truyền và tổ chức Ngày Đại đoàn kết cho Nhân dân trong bản

75.jpg

Tổ Dân vận bản Mốc 4 xã Nậm Tin hỗ trợ kinh phí và tham gia thành lập mô hình trồng lạc nhân đỏ cho chị em phụ nữ

Tuấn Anh - Phòng Tư pháp Nậm Pồ
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên