•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • MTTQ xã Nà Khoa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  Thời gian đăng: 3/8/2019 7:26:10 AM

  Thực hiện Thông tri số 13-TT/HU ngày 26/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nậm Pồ lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Thông tri số 12/TT-MTTQ-BTT ngày 04/7/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngày 06/3/2019, tại Hội trường xã Nà Khoa, Ủy ban MTTQ xã Nà Khoa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nà Khoa lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã và hơn 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

  4image001.jpg

  Toàn cảnh Đại hội MTTQ Việt Nam Xã Nà Khoa

  khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 20214.

   Trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật như 100% số hộ trong xã ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, nhân dân hiến trên 1.000 m2 đất, đóng góp trên 1.700 ngày công, bê tông hóa hơn 2 km đường liên thôn…; vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” được trên 13 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 05 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” trên 10 triệu đồng. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy… Nhờ vậy, trong 5 năm liên tục MTTQ xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt tồn tại và hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội,  xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình  phối hợp hành động cụ thể của Ủy ban MTTQ xã trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp để cụ thể hóa thành chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã trong nhiệm kỳ 2019-2024.

  4image002.jpg  

  Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Khoa khóa mới

    Tại Đại hội đã hiệp thương bầu ra 01 vị Chủ tịch, 01 vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, cử ra 30 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Nà Khoa khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 09 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Nậm Pồ lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

   

  MTTQ huyện.
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF