•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Nậm Pồ tích cực chuẩn bị cho bầu cử
  Thời gian đăng: 3/30/2021 11:06:24 AM

  Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ bắt đầu (23/5/2021). Hướng tới sự kiện chính trị quan trọng này, huyện Nậm Pồ đã và đang tích cực triển khai mọi công tác chuẩn bị từ huyện đến cơ sở để lựa chọn ra những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn.

  207.jpg

  Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại xã Si Pa Phìn

  Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện cho biết: Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp từ huyện đến cơ sở đã được cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã triển khai tích cực, nghiêm túc, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo thời gian, đúng Luật. Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử; UBND huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC), phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử tới các xã trên địa bàn huyện; thành lập các tiểu ban: Nhân sự; Cơ sở vật chất; Tuyên truyền; An ninh, trật tự để thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền đã được chú trọng, nhằm giúp cho mọi người dân hiểu được chủ trương của Đảng, của Nhà nước và kế hoạch của UBBC huyện về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện Nậm Pồ. Huyện đã quyết định thành lập 7 Ban bầu cử tại 7 đơn vị bầu cử đại biểu đại biểu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 93 thành viên. Đồng thời, quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Nậm Pồ khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu của mỗi đơn vị bầu cử. 15 xã trên địa bàn huyện đã thành lập 83 đơn vị bầu cử, 83 Ban bầu cử và ấn định số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trên địa bàn xã. Trên cơ sở đề nghị của UBND các xã, UBND huyện Nậm Pồ cũng đã ban hành quyết định phê chuẩn 109 khu vực bỏ phiếu bầu cử tại 15 xã trên địa bàn huyện.

  Công tác nhân sự được huyện Nậm Pồ chú trọng đảm bảo cơ cấu, thành phần dân tộc, đồng thời đảm bảo chất lượng, không vì cơ cấu mà bỏ qua chất lượng đại biểu. Quá trình triển khai đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, phát huy dân chủ trong quá trình hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được biết UBMTTQ huyện và các xã đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần hai thống nhất sơ bộ danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Theo đó, về cấp huyện có 59 đại biểu ứng cử HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đại biểu nữ: 21 người, chiếm 35,6%; đại biểu người ngoài đảng: 05 người, chiếm 8,5%; đại biểu trẻ tuổi: 35 người, chiếm 59,3%; đại biểu tái cử: 11 người, chiếm 18,6%; đại biểu là dân tộc thiểu số: 44 người, chiếm 74,6%.Về đại biểu HĐND cấp xã số tham gia ứng cử là 618người, bầu ra 311 đại biểu. Các đại biểu đảm bảo về cơ cấu, số lượng, thành phần theo Luật quy định.

  Để đảm bảo việc tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện, UBBC huyện đã phân công cho các thành viên UBBC huyện và cử cơ quan thường trực của UBBC trực tiếp xuống các xã trên địa bàn huyện hướng dẫn triển khai công tác bầu cử. Đồng thời, Ban Chỉ đạo, Thường trực HĐND huyện, UBBC huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các xã trên địa bàn. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình, UBBC huyện có sự chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử quyết liệt đúng tiến độ một cách toàn diện, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, nhất là trong các đợt hiệp thương. Qua kiểm tra cơ bản các địa phương trong huyện đã triển khai nghiêm túc, thực hiện trình tự các bước theo đúng Luật định và Kế hoạch…

  “Thời gian tới, huyện Nậm Pồ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động cho cuộc bầu cử để Nhân dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đồng thời, tích cực kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác bầu cử tại các xã, các điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho cuộc bầu cử. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình Nhân dân, hộ khẩu trên địa bàn, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự - an toàn xã hội, công tác quốc phòng trước, trong và sau ngày bầu cử…” - ông Bùi Văn Luyện cho biết thêm./.

   

  Thanh Bình
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF