•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Nậm Pồ tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa XXIII
  Thời gian đăng: 3/11/2019 8:56:39 PM

  Trong 5 ngày  từ ngày 04- 08/03/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nậm Pồ đã tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa XXIII, năm 2019.

  8image001.jpg

  Trung tâm bồi dưỡng chính trị trao chứng chỉ loại Giỏi cho các học viên

  Tham gia khóa học gồm 44 học viên là những quần chúng ưu tú ở cơ sở. Trong thời gian 5 ngày, các học viên đã được tìm hiểu 5 chuyên đề gồm: “Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam”; “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Cuối khóa học, 100% học viên viết bài thu hoạch đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Kết quả có 09 học viên đạt chứng chỉ loại giỏi, chiếm 20,5%; 29 học viên đạt chứng chỉ loại khá, chiếm 65% và có 6 học viên đạt chứng chỉ loại trung bình, chiếm 13,6%.

  Thông qua khóa học giúp cho các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng, đồng thời là động lực để tiếp tục rèn luyện phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

   

  Tao Thu, SVTT Đài TT-TH
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF