•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Phát huy vai trò giám sát của nhân dân
  Thời gian đăng: 10/29/2020 8:49:25 PM

            Thời gian qua, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện Nậm Pồ có những chuyển biến tích cực. Vai trò làm chủ của Nhân dân trong giám sát, kiểm tra thực hiện các quy định về quản lý đầu tư tại cơ sở đã rõ nét hơn, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, hạn chế thất thoát vốn và tài sản Nhà nước và nhân dân.

            Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Vì vậy trên địa bàn có nhiều công trình, dự án được xây dựng, liên quan đến giải phóng mặt bằng nên hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy hiệu quả. Ban Thanh tra nhân dân xã Nà Hỳ có 9 thành viên và cũng là thành viên của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Các ban đều xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng ủy viên phụ trách địa bàn cơ sở, tiếp nhận đơn, thư phản ánh của Nhân dân. Qua các cuộc giám sát, các ban đã kịp thời phát hiện những sai phạm, thiếu sót để báo cáo, kiến nghị lên các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.Ông Lường Văn Chung, Thành viên Ban Thanh tra Nhân dân xã Nà Hỳ cho biết: Từ thành lập ban giám sát cộng đồng khi các công trình được đầu tư trên địa bàn thì chúng tôi thực hiện kiểm tra từ ban đầu đến kết thúc. Trong quá trình giám sát thì chúng tôi kiểm tra từ vật liệu, hình thức làm có đảm bảo đúng kĩ thuật không. Trong quá trình giám sát nếu thấy có dấu hiệu thì chúng tôi sẽ lập biên bản báo cáo cấp trên có thẩm quyền để chỉnh sửa sao cho công trình được đảm bảo cho người sử dụng được tốt hơn.

  200.jpg

  Ban Thanh tra Nhân dân xã Nà Hỳ giám sát công trình thủy lợi trên địa bàn

            Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Nà Hỳ đã phối hợp tổ chức 6 cuộc giám sát với nội dung chủ yếu: Giám sát công trình nhà văn hóa bản Sín Chải, công trình đường bê tông Trường Tiểu học số 2 Nà Hỳ, sân vận động xã Nà Hỳ.v.v… Với chức năng giám sát các hoạt động của cộng đồng tại cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Nà Hỳ đã góp phần phát hiện, kiến nghị giải quyết kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân; đưa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đi vào cuộc sống. Ông Chảo Phù Hiển, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ cho biết: Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng chúng tôi xây dựng kế hoạch riêng khi có công trình đầu tư trên địa bàn về các vấn đề như giải phóng mặt bằng, thiết kế nếu ảnh hưởng đến diện tích đất của nhân dân thì chúng tôi kịp thời phát hiện để đề nghị phía thi công khắc phục không gây bức xúc trong nhân dân. Chúng tôi phân công cho từng người phụ trách từng việc, thu thập ý kiến của nhân dân; chúng tôi cũng xuống cơ sở để họp nhân dân để cho nhân dân cùng giám sát.

            Huyện Nậm Pồ hiện có 15/15 xã thành lập Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, mỗi ban có từ 7-9 thành viên. Hàng năm, hai ban này đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện đầy đủ các công việc theo định kỳ tháng, quý, năm bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Các thành viên trong ban đã tham gia nắm bắt dư luận Nhân dân, trực tiếp giám sát và giải quyết nhiều nội dung như: Giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm cho người nghèo, hộ gia đình sống ở vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện các nguồn vốn thuộc Chương trình 30a, 135 trên địa bàn huyện; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiểm tra, giám sát các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

  201.jpg

  Ban Thanh tra Nhân Dân xã Si Pa Phìn giám sát các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn

            Từ đầu năm 2020 đến nay, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã giám sát được 65 vụ việc, trong đó đã kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét được 20 vụ việc góp phần phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí của các công trình, dự án đầu tư tại cộng đồng. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở nhiều xã đã phát huy vai trò của mình, tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, công dân, hạn chế những sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương .Ông Thào Nhè Cáng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Nậm Pồ cho biết: Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám giám đầu tư cộng đồng rất hiệu quả, thành viên của các ban có ý thức và tích cực nắm và kiểm tra giám sát tất cả các công trình trên địa bàn. Khi các ban này nắm được các vấn đề bức xúc, những sai sót thì có kiến nghị với các cấp có thẩm quyền như là UBND để giải quyết cho đúng tiến độ hoặc đúng quy định để phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

            Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương, hiệu quả hoạt động của các ban này còn nhiều hạn chế, khó khăn. Tuy đã thường xuyên được kiện toàn, củng cố và được tập huấn hàng năm nhưng năng lực, nhận thức của một số thành viên vẫn hạn chế, yếu về nghiệp vụ. Chế độ chính sách đối với thanh tra viên, hỗ trợ cho hoạt động của các ban còn bất cập. Trong công tác giám sát một số công trình xây dựng, dự án, chủ đầu tư còn chưa thực hiện việc cung cấp thông tin cho giám sát đầu tư cộng đồng.

            Để hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại cơ sở phát huy được vai trò, hiệu quả trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Nậm Pồ cần tạo điều kiện thuận lợi để các ban hoạt động; bổ sung vào các ban những thành viên có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, giúp cho hoạt động kiểm tra, giám sát được sát sao và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng./.

   

   

    Thanh Bình
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF