•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Phìn Hồ chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Thời gian đăng: 3/16/2020 10:04:17 AM

            

  Hiện nay, Đảng bộ xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ đang khẩn trương triển khai mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu đảng bộ xã Phìn Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác chuẩn bị được xã Phìn Hồ triển khai đúng theo hướng dẫn của các cấp.

            Đảng bộ xã Phìn Hồ hiện nay có 12 chi bộ, 134 đảng viên. Để chuẩn bị cho đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã sớm triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 103-KH/HU, ngày 06/9/2019của Ban thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ. Trên tinh thần đó, đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch số 45-KH/ĐU, ngày 20-9-2019 cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định. Trong đó, yêu cầu các chi bộ phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự. Tính đến hết tháng 1.2020, các chi bộ trực thuộc đảng bộ Phìn Hồ đã đại hội xong đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của các cấp. Ông Hồ Chử Xỳ, Bí thư Chi bộ Đệ Tinh 2 cho biết: “Theo kế hoạch của đảng ủy xã, trong tháng 01/2020, chi bộ chúng tôi đã tổ chức thành công đại hội chi bộ bầu ra được bí thư chi bộ và 07 đảng viên, 01 đảng viên dự khuyết để dự đại hội đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời điểm này, chúng tôi chỉ đạo bà con nhân dân trong bản tích cực lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, sống, lao động, học tập theo hiến pháp và pháp luật…tạo được thành quả lớn chào mừng đại hội đảng các cấp.”

  20image001.jpg 

  Công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ xã Phìn Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẩn trương, nghiêm túc.

  Cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ xã đã thành lập các tiểu ban giúp việc cho đại hội đảng bộ xã gồm: Tiểu ban văn kiện; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban trang trí khánh tiết hậu cần; Tiểu ban bảo vệ. Trong đó, đảng ủy xã đặc biệt chú trọng chỉ đạo công tác xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.Ông Vàng A Kỷ, Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ cho biết : Sau khi đi dự đại hội điểm ở đảng bộ xã Pa Tần về, chúng tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm như : Thứ nhất, việc xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá được kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ sau. Thứ hai trong việc xây dựng kiểm điểm Ban chấp hành đảng bộ xã cần thực tế, sâu sát đúng với tình hình thực tế thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đối với chương trình hành động cũng cần sát với thực tiễn của xã trong giai đoạn tiếp theo, tránh đưa ra chương trình hành động qua loa, đại khái.

            Về công tác nhân sự, dự kiến Ban chấp hành đảng bộ xã Phìn Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới được tiến hành đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ông Vàng A Kỷ, Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ cho biết:Nhân sự cấp ủy viên khóa mới thứ nhất là đảm bảo các tiêu chí về văn hóa, chuyên môn. Về độ tuổi, trình độ chuyên môn đều đáp ứng theo quy định của các cấp. Chúng tôi đặc biệt chú trọng lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những người trẻ có năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt.  Đồng thời tạo nguồn cán bộ trẻ, có năng lực vào cấp ủy khóa mới.

              Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội các cấp, Đảng ủy xã Phìn Hồ cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo công an, quân sự xã phối hợp với Đồn Biên phòng Si Pha Phìn xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các ban ngành, đoàn thể xã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các phong trào thi đua lao động sản xuất trong nhân dân, tạo khí thế sôi nổi hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  20image002.jpg 

  Nhân dân Phìn Hồ đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất như Khai hoang ruộng nước, Chăn nuôi đàn đại gia súc….chào mừng đại hội đảng các cấp.

  Dự kiến đại hội đại biểu đảng bộ xã Phìn Hồ sẽ tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2020. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đại hội đại biểu đảng bộ xã Phìn Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng xã Phìn Hồ phát triển toàn diện và bền vững./.

   

   

   

           

   

  Thanh Bình  
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF