•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
  Thời gian đăng: 11/8/2019 9:58:15 AM

            Sáng ngày 07/11/2019, UBND huyện Nậm Pồ tổ chức hội nghị tập huấn Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, đại diện lãnh đạo UBND và công chức phụ trách Lao động – Thương binh và Xã hội cấp xã trên địa bàn huyện.

   5image001.jpg

  Toàn cảnh hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

            Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu Thông tư số 17/2016/TT - BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; Thông tư số 14/2018/TT – BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT – BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Kế hoạch số  14/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; hướng dẫn thủ tục, quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hướng dẫn cách tổng hợp, cập nhập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2019.

  5image002.jpg 

  Đồng chí Lò Văn Thân, Phó trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua các văn bản, kế hoạch rà soát tại hội nghị.

              Qua hội nghị giúp các điều tra viên, cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội nắm vững quy trình, thủ tục điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó, xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát theo chuẩn đa chiều trên địa bàn năm 2019.

   

  Sùng Dính Ctv đài huyện Nậm Pồ.  
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF