Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển công chức một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
Thời gian đăng: 07/07/2022 09:45:06 AM

       Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

       Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ, ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

       Căn cứ Quyết định số 1255/QĐ-SNV ngày 04/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện biên về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nậm Pồ.

       Căn cứ Quyết định số 3074/QĐ-SNV ngày 04/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức thuộc UBND huyện Nậm Pồ.

      Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, về việc công nhận kết quả tuyển dụng (xét tuyển) công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2022.

       Hội đồng tuyển dụng công chức huyện Nậm Pồ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2022 như sau:

      1. Công nhận kết quả 05 người trúng tuyển vào các cơ quan chuyên môn

      a) Vị trí công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 người.

      b) Vị trí công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 người.

      c) Vị trí công chức Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: 01 người.

      d) Vị trí công chức Y tế: 01 người. e) Vị trí công chức Phòng Tư pháp: 01 người.

      DANH SÁCH KÈM THEO:

Ket-qua-kem-theo-Thong-bao-cong-nhat-ket-qua_trungqv-06-07-2022_14h02p00-07-07-2022_09h09p15-_signed.jpg

       2. Trách nhiệm của người trúng tuyển 

      2.1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ huyện Nậm Pồ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

      a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

      b) Phiếu Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

      2.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, thì Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

      3. uyết nh tuyển d ng và nhận việc

      3.1. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

      3.2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc.

      3.3. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc trong thời hạn trên, thì Chủ tịch UBND huyện hủy bỏ quyết định tuyển dụng và xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề, so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

      Trên đây là thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2022. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ, được đăng trên Trang thông tin điện tử của huyện và được gửi đến người dự tuyển theo quy định./.

Văn phòng HĐND - UBND huyện Nậm Pồ
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên