Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ quân sự huyện
Thời gian đăng: 17/05/2020 04:19:06 PM

          Ngày 17/5/2020, Đảng bộ quân sự huyện Nậm Pồ đã tổ chức thành công đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đại tá Mùa A Lồng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tỉnh; đồng chí Lê Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Luyện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại diện cho các Ban xây dựng đảng Huyện ủy và 26 đại biểu chính thức.

40-image001.jpg

Đại hội diễn ra trang nghiêm, dân chủ, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể Đảng bộ quân sự huyện

          Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Khánh Hòa, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư đảng ủy quân sự huyện thay mặt đoàn chủ tịch đại hội nêu rõ: Đại hội đảng bộ quân sự huyện lần thứ III có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự huyện lần thứ III; Thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ huyện lần thứ III; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. Kết quả và sự thành công của đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, quyết thắng của toàn đảng bộ.

41-image002.jpg

Đồng chí Lê Khánh Hòa, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện khai mạc đại hội.

          Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ và Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng bộ Quân sự huyện phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thông qua việc các hệ thống các văn bản được ban hành kịp thời, cụ thể hoá các chương trình hành động của Huyện ủy về công tác quốc phòng, an ninh và các văn bản chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh. Trong 5 năm qua, Ban CHQS huyện đã củng cố, kiện toàn 19 cơ sở dân quân tự vệ đạt 2,5% so với dân dố toàn huyện;  Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 12,89%; Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; Tổ chức 05 lớp bồi dưỡng QPAN đối tượng 4 cho gần 2.500 người; Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 đạt loại giỏi, các cuộc diễn tập cấp xã đạt khá giỏi trở lên; Lãnh đạo thực hiện khâu đột phá về nâng cáo chất lượng huấn luyện hàng năm, kết quả 100% đạt yêu cầu, gần 80% đạt khá giỏi, năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ được nâng lên; Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ của đơn vị. Trong công tác xây dựng đảng: Thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực tổ chức đảng, đảng viên gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Hàng năm có 98% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành kiểm tra 04 lượt chi bộ, giám sát 01 lượt chi bộ, kiểm tra 19 đảng viên, giám sát 10 đảng viên, kỷ luật đảng 02 đảng viên. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.  

          Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảng bộ quân sự huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; Sắp xếp lực lượng dự bị vào các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu trong đó trên 75% đúng chuyên nghiệp quân sự; Phấn đấu tỷ lệ DBĐV và DQTV tăng từ 1 -1,5%/năm; Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đúng đối tượng, đủ nội dung, thời gian, quân số tham gia trên 98%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi; Hoàn thành 100% kế hoạch các cuộc luyện tập, diễn tập kết quả giỏi, an toàn tuyệt đối; Hàng năm kiểm tra, giám sát chuyên đề từ 1- 2 tổ chức đảng, 20 - 25% đảng viên.

          Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Mùa A Lồng, ủy viên BCH Đảng bộ quân sự Tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ quân sự huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với những nội dung đã được xác định trong báo cáo chính trị, đồng chí cũng gợi ý một số nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ mới. Đó là: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; Làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng an ninh; Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, tham mưu thực hiện hiệu quả các cuộc luyện tập, diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối, xây dựng nghiêm chế độ nề nếp, chính quy, xây dựng cơ quan mẫu mực tiêu biểu, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện thực sự là chỗ dựa tin cậy  của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ và các quy định về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên,..

42-image003.jpg

Đại tá Mùa A Lồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

          Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, 26/26 đại biểu chính thức dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện gồm 05 đồng chí. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% đại biểu chính thức đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất BCH các đại biểu đã bầu Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng chí Lê Mạnh Hiếu được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện.

43-image004.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

44-image005.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự huyện Nậm Pồ khóa III,  nhiệm kỳ 2020 - 2025

          Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ quân sự huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm lỳ 2020 - 2025  đã thành công tốt đẹp./.

 

Thanh Bình
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập:

  • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
  • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
  • Địa chỉ: Đang cập nhật
  • Điện thoại: Đang cập nhật - Email: Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
  • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên