•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020
  Thời gian đăng: 7/22/2020 7:16:48 PM

        Sáng 22/7, Huyện ủy Nậm Pồ tổ chức Hội nghị  tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2025 - 2020. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Khánh Hòa, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị; Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Bùi Văn Luyện- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên; đồng chí Bùi Thu Hằng – Chủ nhiệm, Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy.

  46.jpg

  Đồng chí Lê Khánh Hòa, TUV, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua

        Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ huyện Nậm Pồ từng bước được đổi mới và triển khai thực hiện tương đối toàn diện, chất lượng hiệu quả được nâng lên. Các cấp ủy đảng bước đầu đã kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời vào cuộc để kiểm tra làm rõ những vụ việc phức tạp, nổi cộm ở địa phương, đơn vị mà dư luận quan tâm.  Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 75 tổ chức đảng và 12 đảng viên,  tăng 32 lượt tổ chức đảng, giảm 58 đảng viên so với nhiềm kỳ trước. trong đó Ban thường vụ Huyện ủy  tiến hành kiểm tra 48  tổ chức đảng, 06 đảng viên, cấp cơ sở tiến hành kiểm tra 27 chi bộ; Giám sát  13 tổ chức đảng và 22 đảng viên, trong đó Ban thường vụ HU tiến hành giám sát 03 tổ chức và 17 đảng viên; UBKT Huyện ủy và cơ sở đã đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 08 tổ chức đảng, 17 đảng viên; tiếp nhận 01 đơn khiếu nại tố cáo; thi hành kỷ luật 60 đảng viên; Kiểm tra tài chính 31 tổ chức đảng, tăng 23 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng tội đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực từ sớm, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, duy trì kỷ cương, kỷ luật Đảng, đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở.

  47.jpg

  Toàn cảnh Hội nghị

        Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về báo cáo công tác  kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổng kết việc thực hiện Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tham gia ý kiến góp ý chung, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII,  Điều lệ Đảng khóa XIII…

        Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020-2025. Bế mặc Hội nghị, Đồng chí Lê Khánh Hòa – TUV, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp huyện Nậm Pồ tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm và đề ra những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; tổ chức đảng cần tập trung tham mưu kiểm tra, giám sát những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, bè phái, cục bộ, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảng viên cần tập trung kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những cán bộ có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

  48.jpg

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Bùi Văn Luyện- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua

        Nhân dịp này, Huyện ủy Nậm Pồ khen thưởng 6 tập thể,  05 cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. /.

    

   Mắn On
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF