UBND huyện họp phiên thường kỳ, tháng 3 năm 2022
Thời gian đăng: 12/03/2022 09:10:55 AM

        Ngày  11/3/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2022 để xem xét một số nội dung quan trọng. Đồng chí Bùi Văn Luyện, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

26.jpg

Đồng chí Bùi Văn Luyện, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện điều hành tại phiên họp

        Tại phiên họp đã xem xét một số nội dung gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của lãnh đạo UBND huyện giữa 02 phiên họp thường kỳ; Xem xét Tờ trình số 18/TTr-TTQLĐĐ ngày 04/3/2022 của Trung tâm quản lý đất đai, về phương án giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: Cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị cần thiết phải bố trí giao đất ở tại trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (lần 01 năm 2022); Xem xét Tờ trình số 05/TTr-KTHT ngày 08/3/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, về việc xin chủ trương xây dựng bổ sung một số hạng mục phục vụ cách ly phòng, chống dịch Covid-19, huyện Nậm Pồ; Xem xét Tờ trình số 06/TTr-KTHT ngày 08/3/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, về việc xin chủ trương xây dựng bổ sung một số hạng mục phụ trợ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Ban chỉ huy quân sự huyện Nậm Pồ; Xem xét Tờ trình số 18/TTr-PNV ngày 08/3/2022 của Phòng Nội vụ, về việc xin ý kiến một số nội dung Công tác cán bộ tháng 3; Xem xét Tờ trình số 07/TTr-KTHT ngày 09/3/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, về việc xin ý kiến nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh Quy hoạchchung đô thị Nậm Pồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; Xem xét Tờ trình số 17/TTr-TCKH ngày 08/3/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch, về việc trình dự thảo báo cáo kết quả tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2022; Xem xét Tờ trình số 14/TTr-DT ngày 08/2/2022 của Phòng Dân tộc, về việc thông qua dự thảo Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện;Xem xét Tờ trình số 04/TTr-PNN ngày 22/2/2022 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc xin thông qua Kế hoạch thực hiện “Đề án Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Nậm Pồ; Xem xét Tờ trình số 06/TTr-PNN ngày 02/3/2022 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề nghị thông qua dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Nậm Pồ;Xem xét Tờ trình số 07/TTr-PNN ngày 08/3/2022 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc xin thông qua dự thảo Kế hoạch Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp huyện Nậm Pồ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và  một số nội dung khác.

        Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp, bổ sung vào các Tờ trình, báo cáo đã được trình tại cuộc họp. Cơ bản đại biểu nhất trí với các báo cáo, tờ trình. Các ý kiến đóng góp, bổ sung, UBND huyện đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo kế hoạch./.

Mắn On
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập:

  • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
  • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
  • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
  • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
  • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
  • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
  • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên