•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 mở rộng
  Thời gian đăng: 1/14/2021 12:08:42 PM

  Chiều 12/1/2021, UBND huyện Nậm Pồ tổ chức phiên họp tháng 1/2020 mở rộng. Đồng chí Bùi Văn Luyện – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy cùng đại diện Thường trực HĐND huyện, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, UB MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; các đồng chí CBCCVC khối Huyện ủy, UBND huyện dự nội dung 1(tham gia ý kiến về phương án kiến trúc về trụ sở Huyện ủy, HĐND – UBND huyện)

  28.jpeg

  Đồng chí Bùi Văn Luyện, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện điều hành cuộc họp.

  Nội dung phiên họp tập trung một số vấn đề quan trọng sau: Xin ý kiến về phương án kiến trúc về trụ sở Huyện ủy, HĐND – UBND huyện; Xem xét Tờ trình số 01 ngày 04/01/2021 của Văn phòng HĐND-UBND, về việc xin ý kiến xem xét các báo cáo trình phiên họp UBND huyện thang 01/2021 gồm: Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II, về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Công tác quốc phòng, an ninh Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 01/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Nậm Pồ”. Xem xét Tờ trình số 01/TTr-PNV ngày 06/01/2021 của Phòng Nội vụ, về Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy

  ban nhân dân huyện Nậm Pồ năm 2021. 

  29.jpeg

  Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Khánh Hòa tham gia ý kiến về lựa chọn mẫu trụ sở Huyện ủy, HĐND - UBND huyện

  Tại cuộc họp, sau khi nghe Đơn vị tư vấn 03 mẫu trụ sở Huyện ủy, HĐND -UBND huyện. Thì hầu hết cán bộ, công chức, viên chức tham dự cuộc họp điều chọn phương án xây trụ ở Huyện ủy, trụ sở HĐND -UBND huyện theo hướng cổ điển (Có 3 phương án: Cổ điển, Hiện đại, cổ điển phối hợp hiện đại);100 % thành viên ủy ban huyện đồng ý với phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021, chỉ tiêu 40 giáo viên và điều động bộ nhiệm 2 hiệu trưởng, 1 hiệu phó vì lý do hết thời gian bổ nhiệm lại, các đồng chí có 2 nhiệm kỳ công tác tại 1 đơn vị; giữ nguyên 86 biên chế hiện có tại 13 phòng, ban và 1.562 viên chức tại 5 đơn vị sự nghiệp. Đối với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chăn nuôi gia súc giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến 2025 theo kết luận số 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Nậm Pồ”, các đại biểu dự họp đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện trình Ban Thường vụ ban hành.  

  Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Luyện – Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Ban quản lý Dự án phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kết kiến trúc trụ sở Huyện ủy, HĐND –UBND huyện xem xét nâng cốt đường 0,5m; đồng thời hạ cốt sân Trung tâm Hội nghị 1,0m. Giữ lại nguyên cả 03 phương án. Tuy nhiên xem xét điều chỉnh lại phương án 1 cho nhẹ nhành hơn, phối thêm màu ghi hoặc vàng. Đối với 3 dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí chủ tịch đề nghị 03 đơn vị chủ trì 03 dự thảo Kết luận, Chỉ thị tiếp thu ý kiến phát biểu của các các đồng chí đã phát biểu tại cuộc họp; hoàn thiện dự thảo, tham mưu cho UBND huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Riêng kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II, về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”, đồng chí yêu cầu các Phòng chuyên môn rà soát số liệu cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa III, không được thấp hơn, mà chỉ được phép bằng hoặc cao hơn. Xem xét số liệu % cho phù hợp với số lượng con cụ thể từng loại; Từ số lượng trâu, bò, tính mỗi điểm tập trung bao nhiêu con, thì tính được số điểm chăn nuôi tập trung. Diện tích trồng cỏ: Từ số lượng chăn tập trung, tính mỗi ha sản lượng là bao nhiêu ?, 1 con ăn 1 ngày kg ?, thì tính được diện tích cần phát triển. Từ số lượng trâu, bò tính được số kg bán ra thị trường./.

  Mắn On
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF