V/v triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
Thời gian đăng: 08/07/2022 11:01:31 AM

Thực hiện Công văn số 2039/UBND-KSTT, ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, UBND huyện có ý kiến như sau: 1. Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và UBND các xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022). 2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời tổng hợp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện về UBND huyện để nắm và chỉ đạo. 3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải Nghị định số 42/2022/NĐCP ngày 24/6/2022 của Chính phủ trên Trang thông tư điện tử của huyện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan để chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung liên quan. Nhận được văn bản này, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã chủ động triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

Văn Phòng HĐND và UBND huyện Nậm Pồ
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên