•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Xã Phìn Hồ tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2020.
  Thời gian đăng: 3/12/2020 7:42:11 AM

  Sáng ngày 11/3/2020, Đảng ủy xã Phìn Hồ tổ chức Hội nghị toàn xã quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvà Chỉ thị số 20 ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

  16image001.jpg 

  Toàn cảnh Hội nghị

  Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐU, ngày 14/02/2020 của Đảng ủy xã Phìn Hồ, về học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2020. Tại Hội nghị có 43 đại biểu là các đồng chí UVBCH Đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc. Các đại biểu đã được nghe quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó,  các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

  Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vàng A Kỷ - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đã giao nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên tập trung xây dựng kế hoạch; đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các cán bộ tiếp tục bồi dưỡng, phấn đấu rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của xã và của cơ quan./.

   

  Tô Hiến Quyên
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF