•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Xã Si Pa Phìn sẽ bầu 23 đại biểu chính thức HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
  Thời gian đăng: 2/25/2021 4:20:40 PM

            Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, xã Si Pa Phìn đã giới thiệu 46 đại biểu để bầu 23 đại biểu chính thức cho HĐND xã Si Pa Phìn khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, giảm 04 đại biểu chính thức so với nhiệm kỳ 2016-2020.

  38.jpg

  MTTQ xã Si Pa Phìn tổ chức hiệp thương với Ban quản lý bản Phi Lĩnh để giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

            Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, xã Si Pa Phìn đã thảo luận thống nhất thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND xã dự kiến được bầu là 46, chính thức là 23 đại biểu. Trong đó: đại biểu nữ là 18, chiếm 39,1%; đại biểu dân tộc Mông là 29, chiếm 63%; đại biểu dân tộc Thái là 12, chiếm 26%; đại biểu dân tộc Kinh là 05, chiếm 6,8%; đại biểu là người ngoài đảng là 17, chiếm 36,9%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 30, chiếm 50,8%; đại biểu tái cử là 09, chiếm 10,9%. Xã Si Pa Phìn cũng đã phân bổ đại biểu theo các cơ quan, bản trên địa bàn xã.

            Hiện nay, xã Si Pa Phìn đang tiến hành thông báo số lượng đại biểu tại các cơ quan, đơn vị, bản, tiến hành hiệp thương giới thiệu đại biểu theo số lượng của các cơ quan, đơn vị, bản được phân bổ./.

           

  Thanh Bình
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF