•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
  271-300 of 490<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  141-CV/BTG 11/2/2018 V/v khai thác file nội dung giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
  13/KH-BPC 10/30/2018 Kế hoạch giám việc triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng huyện Nậm Pồ
  113/2018/NĐ-CP 10/22/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
  510/BDT-CSDT 10/19/2018 V/v tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình 135, năm 2018
  28/2018/QĐ-TTg 10/19/2018 Vv gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  1090/UBND-KL 10/12/2018 V/v tiếp tục triển khai thực hiện dự án khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên năm 2017 - 2018 trên địa bàn huyện.
  1088/KH-UBND 10/12/2018 Kế hoạch triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019
  262-BC/HU 9/27/2018 Báo cáo kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trung ương 7, khóa XII của Đảng
  1061/UBND-CA 10/5/2018 V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và hưởng ửng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10
  1046/UBND-LĐTB&XH 10/4/2018 V/v tổ chức kháng sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2018
  929/UBND-NN 9/11/2018 V/v sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
  Mẫu biểu trưng Chương trình MTQG xây dựng NTM 9/27/2018 Mẫu biểu trưng Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020
  88/BC-BBT 9/21/2018 Báo cáo sơ kết 02 năm hoạt động (2017 - 2018) của Trang Thông tin điện tử huyện Nậm Pồ
  1006/UBND-LĐTBXH 9/26/2018 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí hộ nghèo tại Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
  973/KH-UBND 9/20/2018 Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non năm học 2018-2019
  966/UBND-TNMT 9/19/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ửng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.
  939/KH-UBND 9/12/2018 Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Nậm Pồ.
  940/UBND-TP 9/12/2018 Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Nậm Pồ
  993/BCĐ-TT 9/26/2018 V/v triển khai bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018
  999/KH-UBND 9/21/2018 Kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện Nậm Pồ
  281/BC-UBND 9/21/2018 Báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
  21/2018/QĐ-UBND 8/31/2018 Quyết định ban hành quy định mức hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  02/2017/NĐ-CP 8/31/2018 Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
  116/PNN 8/28/2018 V/v hướng dẫn thống kê, quy trình đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra
  05/CT-UBND 7/30/2018 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục và đào tạo huyện Nậm Pồ
  51-KH/HU 7/6/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư khóa XII "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chính Minh trong tình hình mới"
  06-KH/BTG 7/2/2018 Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới
  126-CV/BTG 7/9/2018 V/v sao gửi "Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV"
  125-CV/BTG 7/2/2018 V/v cung cấp tài liêu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
  60/PNV 6/21/2018 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở các xã năm 2019.
  271-300 of 490<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF