HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
211-240 of 503<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
78/KH-UBND 1/21/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn huyện Nậm Pồ trên địa bàn huyện Nậm Pồ
78/QĐ-UBND 1/18/2019 Quyết định v/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện
49/UBND-LĐTBXH 1/16/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018
64/KH-UBND 1/18/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương thực hiện trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới năm 2019 huyện Nậm Pồ.
18-HD/HU 1/14/2019 Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2019
1431/KH-UBND 12/28/2018 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019 trên địa bàn huyện Nậm Pồ
01/CT-UBND 1/11/2019 Chỉ thị v/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Tài liệu kỳ họp triển khai KH 2019 1/15/2019 Tài liệu Hội nghị triển khai Kế hoạch 2019
04/QĐ-UBND 1/5/2019 Quyết định phê duyệt mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm năm 2018 và dự kiến thu nhập năm 2020 huyện Nậm Pồ
3064/QĐ-UBND 12/28/2018 Quyế định v/v giao chỉ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
3033/QĐ-UBND 1/8/2019 Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
1431/KH-UBND 12/28/2018 Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện
67-KH/HU 12/28/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
432/BC-UBND 12/21/2018 Báo cáo trả lời ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II
1376/UBND-VP 12/20/2018 V/v giao nhiệm vụ giải quyết công việc sau kỳ họp thứ 7-HĐND huyện khóa II
1344/HD-UBND 12/14/2018 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 22 - Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 Dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch pháp triển KT-XH, đảm bảo QP, AN năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 01 - Chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 02 - Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Nậm Pồ khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 03 - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/12/2018 05 - Thông báo của Uỷ ban MTTQ huyện về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 06 - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 07 - Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 Tờ trình phê chuẩn danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 09 - Tờ trình danh sách Ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu tai kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 10 - Dự thảo Nghị quyết việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/22/2018 11 - Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
211-240 of 503<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập:

  • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
  • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
  • Địa chỉ: Đang cập nhật
  • Điện thoại: Đang cập nhật - Email: Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
  • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên