•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
  211-240 of 490<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  432/BC-UBND 12/21/2018 Báo cáo trả lời ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II
  1376/UBND-VP 12/20/2018 V/v giao nhiệm vụ giải quyết công việc sau kỳ họp thứ 7-HĐND huyện khóa II
  1344/HD-UBND 12/14/2018 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 22 - Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 Dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch pháp triển KT-XH, đảm bảo QP, AN năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 01 - Chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 02 - Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Nậm Pồ khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 03 - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/12/2018 05 - Thông báo của Uỷ ban MTTQ huyện về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 06 - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 07 - Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 Tờ trình phê chuẩn danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 09 - Tờ trình danh sách Ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu tai kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 10 - Dự thảo Nghị quyết việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/22/2018 11 - Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 11a - Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/29/2018 13 - Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 của UBND huyện Nậm Pồ
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 14 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018 và Chương trình hoạt động năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/11/2018 16 - Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 17 - Tờ tình về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 18 - Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 19 - Tờ trình về chương trình giám sát của Thường trực HĐND VÀ các Ban của HĐND huyện năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 20 - Chia tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 24 - Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND huyện với thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay.
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/25/2018 25 - Báo cáo công tác Kiểm sát năm 2018 - phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 26 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2018
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/6/2018 27a - Báo cáo thẩm tra công tác Kiểm sát năm 2018
  Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/6/2018 27b - Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện công tác Tòa án năm 2018
  211-240 of 490<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF