HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
241-270 of 503<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 11a - Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/29/2018 13 - Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 của UBND huyện Nậm Pồ
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 14 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018 và Chương trình hoạt động năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/11/2018 16 - Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 17 - Tờ tình về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 18 - Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 19 - Tờ trình về chương trình giám sát của Thường trực HĐND VÀ các Ban của HĐND huyện năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 20 - Chia tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 24 - Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND huyện với thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay.
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/25/2018 25 - Báo cáo công tác Kiểm sát năm 2018 - phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 26 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/6/2018 27a - Báo cáo thẩm tra công tác Kiểm sát năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/6/2018 27b - Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện công tác Tòa án năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/6/2018 27c - Báo cáo thẩm tra công tác Thi hành án dân sự năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/20/2018 28 - Báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 29 - Báo cáo kết quả công tác PCTN năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 30 - Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/6/2018 31b - Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/6/2018 31b - Báo cáo thẩm tra kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 32 - Báo cáo kết quả công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 33 - Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiến nại, tố cáo năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/3/2018 34a - Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/3/2018 34b - Báo cáo thẩm tra công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 35 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/6/2018 36 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/3/2018 37 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 42 - Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP, AN giai đoạn 2016 - 2020 (So sánh với Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 15/01/2016 của HĐND huyện)
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 10/23/2018 38 - Báo cáo kết quả giám sát thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo nghề giai đoạn 2014 - 2017 tại Phòng Lao động TBXH và Trung tâm dạy nghề của Ban Kinh tế - XH, HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/12/2018 39 - Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng báo dân tộc thiểu số theo QĐ số 18/2011/QĐ-TTg giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 9/5/2018 43 - Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kiến nghị sau giám sát và giám sát thực hiện "Công tác thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính" của Ban pháp chế HĐND huyện tại các xã
241-270 of 503<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng truy cập:

  • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
  • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
  • Địa chỉ: Đang cập nhật
  • Điện thoại: Đang cập nhật - Email: Đang cập nhật
  • Đang cập nhật
  • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
  • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên