•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • VĂN BẢN THUỘC Văn bản Quản lý nhà nước
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  351/BC-UBND 12/29/2016 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên quý IV năm 2016
  4047/KH-UBND 12/29/2016 Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  4033/HĐGDQPAN-NC 12/29/2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg, ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 123/2015/TTLT ngày 05/11/2015.
  4022/UBND-KT 12/28/2016 V/v thực hiện chỉ thi của Thủ tướng CP về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp
  4022/UBND-KT 12/28/2016 Thực hiện Chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp
  1237/UBND-TCKH 12/22/2016 V/v tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF