•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • VĂN BẢN THUỘC Văn bản Quản lý nhà nước
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  351/BC-UBND 12/29/2016 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên quý IV năm 2016
  4047/KH-UBND 12/29/2016 Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  4033/HĐGDQPAN-NC 12/29/2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg, ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 123/2015/TTLT ngày 05/11/2015.
  4022/UBND-KT 12/28/2016 V/v thực hiện chỉ thi của Thủ tướng CP về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp
  4022/UBND-KT 12/28/2016 Thực hiện Chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp
  1237/UBND-TCKH 12/22/2016 V/v tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN