•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • VĂN BẢN THUỘC Văn bản dự thảo
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  1277/UBND-NV 11/28/2018 V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ cơ sở năm 2018
  60/PNV 6/21/2018 V/v xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở các xã năm 2019.
  Số: 29/CV-VHTT 5/24/2018 CV xin ý kiến và dự thảo danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ BCCI và không qua dịch vụ BCCI
  Kèm theo Cv số 339/UBND-NV, ngày 03/4/2018 4/3/2018 Biều mẫu báo cáo
  3/30/2017 Văn bản dự thảo Đại hội TDTT huyện Nậm Pồ
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN