•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • VĂN BẢN Chương trình Nông thôn mới và giảm nghèo
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  3098/UBND-KTN 10/24/2017 V/v triển khai Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
  2161 /HD-SNN 10/19/2017 Hướng dẫn thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định tạm thời về cơ chế tổ chức thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020
  1033/UBND-VP 10/2/2017 V/v rút kinh nghiệm xây dựng NTM qua chuyến thăm quan NTM
  43/2017/TT-BTC 9/11/2017 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sư nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
  759/QĐ-UBND 8/29/2017 Quyết định ban hành quy định tạm thời về cơ chế tổ chức thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảng nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020
  07/2017/TT-BTP 7/28/2017 Thông tư quy định về điểm số, hướng dẫn chấm điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
  43/2017/TT-BTC 8/15/2017 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020
  658/UBND-NN 7/19/2017 V/v triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện
  971/SGTVT-KHTC 6/15/2017 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí và các thủ tục đánh giá, thẩm định các tiêu chí xã NTM tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2020
  1043/SLĐTBXH-BTXH 6/26/2017 V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chí NTM lĩnh vực Lao động - TBXH giai đoạn 2017 - 2020
  1145/SGDĐT-KHTC 6/14/2017 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí và thủ tục đánh giá, thẩm định tiêu chí số 5 và số 14 trong bộ tiêu chí các xã nông thôn mới
  1011/SNV-XDCQ&CTTN 6/8/2017 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 18 trong bộ tiêu trí xã Nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020
  739/SYT-KHTC 6/6/2017 V/v hướng dẫn bổ sung đánh giá, thẩm định chỉ tiêu y tế trong bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, tỉnh Điện Biên
  97/CCTL-KHKT 6/8/2017 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 3 về thủy lợi
  07/HD-VHTT 6/14/2017 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 06, 08 và tiêu chí số 16 trong Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2020
  01/2017/TT-BKHĐT 2/14/2017 Thông tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia
  1025/HD-SVHTTDL 6/8/2017 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí và trong bộ tiêu chí xã thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020
  597/SXD-KTQH 6/9/2017 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 01, tiêu chí số 09 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh
  431/STNMT-MT 6/8/2017 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiểu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng Nông thôn mới
  69/QĐ-BNNPTNT 1/9/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020
  41-60 of 101<  1  2  3  4  5  6  >
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF