•    Trang chủ
 • Niêm giám thống kê
 • Thủ tục hành chính
 • Danh bạ điện thoại
 • Sơ đồ web
 • Nhập từ khóa:
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • VĂN BẢN Kinh tế - Chính trị
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  3064/QĐ-UBND 12/28/2018 Quyế định v/v giao chỉ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
  3033/QĐ-UBND 1/8/2019 Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
  1431/KH-UBND 12/28/2018 Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện
  281/BC-UBND 9/21/2018 Báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
  369/BC-UBND 12/29/2017 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, Kế hoạch phát triển KT, XH năm 2018
  3256/QĐ-UBND 12/22/2017 Quyết định v/v giáo dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
  3299/QĐ-UBND 12/28/2017 Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP, AN năm 2018
  156/QĐ-UBND 3/3/2017 Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Nậm Pồ giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  21-28 of 28<  1  2  3  >
 • THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN
 • vòng bi bạc đạn SKF Vòng bi SKF chính hãng Gối đỡ SKF Mỡ bôi trơn SKF Vòng bi SKF Gối đỡ UCP Vòng bi NSK Mỡ bôi trơn SKF Mỡ chịu nhiệt SKF